• 1 Title text 1
  Content text...
 • 2 Ayet
  Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yedi başak bitiren ve her başakta yüz tane bulunan bir tohum gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.
  Bakara, 2/261
 • 3 Hadis
  Hadis İbn Ömer'in (r.ahm.) bildirdiğine göre: Hz. Peygamber (a.s.) alış-verişte araya sahte müşteri sokarak fiyat yükseltip gerçek müşteriyi yanıltmayı yasaklamıştır.
  Müslim, Büyu', 13 (ll, 1154)
 • 4 Ayet
  Ey insanlar! Kur'an size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifâ ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet olarak geldi.
  Yunus, 10/57
 • 5 ...
  ...
Sadece beni ziyaret için gelen, kıyamette şefaatimi hak etmiş olur. (Müslim)

Alçak İhanet


 

Karanlık emellerine ulaşmak isteyen bir avuç hainin milletimize ihanetlerini şiddetle kınıyor, adalet önünde en kısa sürede hesap vermelerini ümid ediyoruz. Bu vesile ile hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz.

detaylar...

İmam-ı Azam ve Hadislerle Hanefi Fıkhı Paneline Büyük İlgi


 

Fatih Gençlik Vakfı ve Misvak Neşriyat'ın organize ettiği İmam-ı Azam ve Hadislerle Hanefi Fıkhı Paneli Medine-i Münevvere de yaşayan ünlü Suriyeli Alim Muhammed Avvame, Prof. Dr. Mehmet Özşenel İstanbul Başvaizi Mustafa Akgül’ün katılımıyla gerçekleşti.

detaylar...

Sami Efendi (k.s.) Hazretlerini Anma Programı 11 Şubat 2016


 

Hz. Sami (k.s.)'nün irtihalinin otuzu ikinci yılında; hakkında "En emin ihvanım, manevi görevlim, ihvana kılavuz" dediği, hayatında en yakını, Medine'ye hicrette yol arkadaşı, vefatında teçhiz ve tekfin işleriyle görevli, adeta Hz. Sami'nin kucağında doğmuş ve O'nun terbiyesiyle büyümüş ondan hiç ayrılmamış...

detaylar...

Hz. Mahmud Samî Ramazanoğlu (k.s.)


 

Hakk idâresinin kaldırılıp, halk idâresinin müslümânlara da sevdirilmeğe çalışıldığı şu cehâlet asrında; ekseriyetin İslâm dışı davranışlarına; “Bugünkü şartlarda ancak bu kadar olur.” diyerek kılıf bulup, İslâm’ın bazı şartlarda tam olarak yaşanamayacağı iddiâsını hâlleri ile çürütmüştür.

detaylar...

Sami Efendi (k.s.) Hazretlerinin Kendi Seslerinden Sohbetleri


 

Sami Efendi (k.s.) Hazretlerinin Kendi Seslerinden Sohbetleri

detaylar...

Mevlid Kandili - Mevlid-i Şerif - Aralık 2015


 

- Vaaz: Mehmet Taşkıran

- Mevlid-i Şerif

Hz. Mahmud Sami Ramazanoğlu (k.s.) Camii - Yenişehir mh. Dedepaşa cd. Kurtköy / PENDİK / İSTANBUL

detaylar...

Evliya, Tevessül, Teberrük, Şefaât, Himmet, Rabıta


 


Evliya kimlerdir?
Evliya ne demektir?
Evliyanın vasıfları...
Hakiki âlim kimlerdir?
Veysel Karani Hazretleri...

detaylar...

Sözümüz Nasıl Tesirli Olur?


 


Tebliğ ettiğimizi önce kendi nefsimizde yaşamalıyız.

detaylar...

Hicretin Önemi


 


Hicret nedir?
Bütün Peygamberler Hicret Etmiştir
Kimin Cennete Kimin Cehenneme Gideceğini Ancak Allah Bilir
Allah Resulü Hiçbir Şeyden Korkmazdı

detaylar...

İman Etmede Yaratılıştaki Fırsat Eşitliği


 


Akıl Nimetiyle Allah Azim-üş Şan'ı Bulmaya Mesulüz
İman nasip meselesidir.
Allah (c.c.)'a hesap sorulamaz.
Allah iman için her kuluna fırsat vermiştir.

detaylar...

Kulluk Bilinci, Müslümanın Dünyada Temel Hedefi


 


Kulluğu İdrak
Aklın İslam'daki Yeri
İmâm-ı A'zam'ın Muhammed Bakır Hz. İle Karşılaşması

detaylar...

İmanın Kemale Ermesi, İmanla Yaşayıp İmanla Ölmek


 


İmanın Kemale Ermesi
İmanlı ölmek için neler yapmalıyız?
Taklidi imandan tahkiki imana nasıl geçeriz?
İmanımızı güçlendirmek için neler yapmalıyız?

detaylar...

Hz. Ebu Bekir (r.a.) ve Hz. Ömer (r.a.)'ın Üstünlüğü


 


Sohbetin İçeriği
Sahabelerin üstünlüğü
Ashabı kiram arasındaki ihtilaflar

detaylar...

Sami Efendi (k.s.) Hazretlerini Anma Programı (2014)


 

Hz. Mahmud Sami Ramazanoğlu (k.s.) Cami'nde yapılan anma programına Medine-i Münevvere'de yaşayan manevi görevlisi, Muhterem Ömer Muhammed Öztürk de teşrif ettiler.

Sunumunu İstanbul Baş Vaizi Mustafa Akgül Hoca Efendinin yaptığı program...

detaylar...

Resulullah (s.a.v.)'in Sünnetini Her Şeye Tercih Etmeliyiz


 

Sohbetlere başlarken bir Fatiha üç İhlas okunmasının sebebi...
Abdullah ibn-i Ömer (r.a.)'in sünnet anlayışı.
Sünnet ittibâ ne demek?
Sünneti hafife alma ve inkar fitneciliği...

detaylar...

Müslümanca Yaşamak ve Ahir Zaman Fitnesinden Korunmak


 


Niçin yaratıldık?
İnsanoğlunun yaratılışı...
Azrail (a.s.)'ın Allah (c.c.)'nün emrini üstün tutması...
"Edep, edep, illa edep, el emru fevkal edep"

detaylar...

Müslümanca Yaşamak ve Tebliğ Metodu


 


İmanımızı muhafaza için ne yapmalıyız?
Önce kendimizi kurtarmalıyız.
Kıyamete yakın imanı muhafaza...
Tebliğ yaparken nelere dikkat etmeliyiz.

detaylar...

Namazın Önemi Dünya ve Ahiretteki Faydaları


 


Namazın dünya ve ahiretteki faydaları
Namazı başkalarının zorlaması ve ısrarı ile kılan kimselerin durumu
Sabah namazına uyuyanı uyandırmayan mesul müdür?
Namazda huşu nasıl sağlanır?

detaylar...

Tevessül, Şefaat, İstiaze, Teberrük


 


Tevessül ne demektir?
Mühim olan niyettir.
Araf Suresi'nin 194. ayeti neyi bildirir?
"Biz size şah damarınızdan daha yakınız."

detaylar...

Sünneti Seniyyeyi Nasıl Anlayıp Yaşamalı ve Nefsimizle Nasıl Mücadele Etmeliyiz


 


Kılavuz edinmek zorundayız.
Abdullah ibni Ömer (r.a.)'ın sünnet anlayışı... Muhammed (s.a.v.) Efendimizin kapısında aklı kurban etme...
Nefsimiz serkeşlik yaptığında ne yapmalıyız?

detaylar...

Peygamber (s.a.v.)'in Allah (c.c.) İndindeki Makamı


 


Nebi Ekrem (s.a.v.)'in hakiki kadri kıymetini ancak Allah (c.c.) bilir.
Kalemin yaratılışı...
Arşın üzerine ilk olarak "Lailahe illellah Muhammedurrasulullah" yazılmıştır.

detaylar...

Peygamber (sav)'e İmanın Şartları ve Peygamber (sav)'in Allah (cc) İndindeki Makamı


 


Nebi (s.a.v)'e iman etmeden kurtuluşa erişilemez.
Münafıklar kimlerdir?
Kur'an-i Kerim'in muhatabı Resulullah (s.a.v.)'dir.
Kim Allah ve Resulü arasına girerse kâfir olur.

detaylar...

İslam Siyaseti


 


İslam siyaseti...
Ebu Zer Gıfari (r.a.)'in Müslüman olması...
"Dürüstlük en büyük siyasettir"

detaylar...

Fitneden Korunmak, İslam'ı Allah ve Resûlu (sav)'in Emrettiği Gibi Anlayıp Yaşamak


 


İfsat hareketlerinden nasıl korunmalı nelere dikkat etmeliyiz?
Kur-an'ın bütün ayetlerinin muhatabı Hz. Muhammed (s.a.v.)'dir.
Hz. Muhammed (s.a.v.)'i aradan çıkardığında ortada din kalmaz!

detaylar...

Düzgün İtikadın Önemi ve Sami Efendi Hazretleri (k.s.)'ü Doğru Anlamak


 


İtikadın düzgün olmasının önemi...
Fırka-i Naciye kimdir?
En mühim iş düzgün itikada sahip olmaktır.
Müslümanların itikatlarını bozmaya niçin ve nasıl çalışıyorlar?

detaylar...

İslam Ahlakı Dürüstlük - Yalan Söylememek, Cömertlik, Sabır, Afv


 

Sohbetin İçeriği
Müslüman olarak ne yapmalıyız, ne yapmamalıyız.
Yalan söylememek, dürüst olmak,
Muhammed'ül Emin (s.a.v)...

detaylar...

Evlenirken ve Eş Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar


 


Evlilikten önceki kızlarla arkadaşlıklar hayra götürmez...
Osmanlı'da İstanbul'da 300 sene içerisinde 10 tane boşanma hadisesi olmuştur.

detaylar...

Mehdi-Âli Resul


 


Mehdi Ali Resul'u nasıl beklemeliyiz? Onu beklemenin anlam ve hikmeti nedir?
Mehdi Ali Resulun çıkıp vazifeye başladığı nasıl anlaşılır?
Hz. Mehdi'yi Resulullah (s.a.v.) tarif ediyor.

detaylar...

Hadislerle Hanefi Fıkhı

Hanefi Fıkhı